อยากเล่นเป็น VJ : แอีนท์ พิมพ์เกตน์ พรมสุวงษ์

ปี 2 นิเทศ PR ม.หัวเฉียว ฯ

อยากเล่นเป็น VJ , แอีนท์ พิมพ์เกตน์ พรมสุวงษ์