อยากเล่นเป็น VJ : แน๊ก มนิสรา เมืองกลาง

ปวส วิทยาลัยพาณิชย์ บางนา / ท่าทางรั่วๆหน่อย

อยากเล่นเป็น VJ , แน๊ก มนิสรา เมืองกลาง