อยากเล่นเป็น VJ : น้อยโหน่ง ภูเบศ เจริญกุล

วิสวกรรมศาสตร์โทรคมนาคม ทำงานอิสระด้านบันเทิง

อยากเล่นเป็น VJ , น้อยโหน่ง ภูเบศ เจริญกุล