อยากเล่นเป็น VJ : บี สิขรินทร์ มงคลศิริ

เพิ่งจบ ม.6 จาก ร.ร. เบญจมราชูทิศ เคยเป็นพิธีกรของโรงเรียน

อยากเล่นเป็น VJ , บี สิขรินทร์ มงคลศิริ