อยากเล่นเป็น VJ : กิ๊บ วรวรรณ สวัสดิ์สิริเดช

ทำธุรกิจส่วนตัว เคยเป็นพริตตี้

อยากเล่นเป็น VJ , กิ๊บ วรวรรณ สวัสดิ์สิริเดช