อยากเล่นเป็น VJ : น้ำปิง คุณิตา ไตรอังกูร / แนน จุฑามาศ กสิกรณ์

ม.ศิลปากร กำลังฝึกงานโรงแรม / โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ร้องเพลง

อยากเล่นเป็น VJ , น้ำปิง คุณิตา ไตรอังกูร , แนน จุฑามาศ กสิกรณ์