อยากเล่นเป็น VJ : แตงโม จรรยพร สิริธัญกุล

โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.6 เป็น Cj และ Dj ที่ nimman station 107

อยากเล่นเป็น VJ , แตงโม จรรยพร สิริธัญกุล