อยากเล่นเป็น VJ : ฟิว อีฟฟิรด์ อัลมาญิด

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่นกีตาร์ได้ พูดภาษามาเลเซียได้

อยากเล่นเป็น VJ , ฟิว อีฟฟิรด์ อัลมาญิด