อยากเล่นเป็น VJ : แนน ศรุตา เหมหงษ์

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ศิลป์-จีน

อยากเล่นเป็น VJ , แนน ศรุตา เหมหงษ์