อยากเล่นเป็น VJ : ตาล พัชรนันท์ รักพงษ์ไทย

นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

อยากเล่นเป็น VJ , ตาล พัชรนันท์ รักพงษ์ไทย