แถลงข่าวเอเซอร์เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ ซีวอน วง ซุปเปอร์จูเนียร์

Siwon , Acer , ซีวอน , SJ , Super Junior , เอเซอร์