สัมภาษณ์ : โอ๊ค วรงค์ ปัจจักขะภัต

Oak , โอ๊ค , วรงค์ ปัจจักขะภัติ , จบด้วยสองคน