You2Play Exclusive / แค่เราไม่ได้รักกัน - INDIGO

You2Play Exclusive / แค่เราไม่ได้รักกัน - INDIGO
ผลโหวต 0.00 จาก 0 คน

แค่เราไม่ได้รักกัน
แค่มันเป็นเพียงความสัมพันธ์ที่ชั่วคราว
แค่ผ่านมาให้รู้สึกและจากกันด้วยความว่างเปล่า
ฃแค่เราไม่ได้รักกัน แค่นั้นเอง

แค่เราไม่ได้รักกัน จาก INDIGO เพลงเพราะบรรเลงสดๆ กับบทสัมภาษณ์สุดพิเศษใน "You2Play Exclusive"

Close [×]