You2Play Exclusive / Don't Tell Mom - Lord Liar Boots

ผลโหวต 0.00 จาก 0 คน

อาจจะมีน้องตุ๊กตาอยู่เต็มห้องนอนไปหมด อาจจะมีเสื้อหรือกางเกงที่ดูไม่แมนเท่าไหร่ อาจจะมีเขินบ้างบางทีที่เธอถามว่าชอบใคร ก็ไม่รู้ จะบอกเธอยังไง

เพลงที่พูดถึงความในใจจากวง Lord Liar Boots

Don't Tell Mom จาก Lord Liar Boots

เพลงเพราะบรรเลงสดๆ กับบทสัมภาษณ์สุดพิเศษใน "You2Play Exclusive"

Close [×]