Everyday Play2You : i go to school by bus - กล่อมแม่

คอยปลอบประโลม ดูแลบรรเทา
ในยามที่เรานั้นเสียใจ
เปลี่ยนวันร้ายๆ ที่เกินแก้ไข
ให้หาย ภายในพริบตา 

"กล่อมแม่" งานเพลงเนื้อหากินใจจาก "i go to school by bus"

พบกับ "Everyday Play2You" รายการที่ศิลปินคนโปรดของคุณจะมาเล่นดนตรีให้ฟังสดๆตลอดสัปดาห์ ......แล้วพบกันใหม่ สัปดาห์หน้าครับผม ^^

i go to school by bus