Everyday Play2You : กานตพนธ์ - คนสำคัญชั่วคราว

 "แต่ คนที่มันไม่รู้อะไรอย่างฉัน คิดไปเองทั้งนั้น ถ้าเชื่อในรักก็ยังหวังได้อยู่
ทีจริงก็ควรจะรู้คนมาทีหลัง รักให้ตายก็ได้แค่นั้น ได้เป็นคนสำคัญแค่ชั่วคราว"
กานตพนธ์ , LUSTER Entertainment