Everyday Play2You : chickenwing - นานานา

"วอนดาวบนฟ้าช่วยฉันที กล่อมเธอหลับฝันยามราตรี
วอนลมกระซิบบอกรักที เป็นตัวแทนความในใจฉันที่มี"


"นานานา" จาก "chickenwing"

พบกับ "Everyday Play2You" รายการที่ศิลปินคนโปรดของคุณจะมาเล่นดนตรีให้ฟังสดๆตลอดสัปดาห์ ......แล้วพบกันใหม่ สัปดาห์หน้าครับผม ^^

chickenwing, StayYoungMusic