Everyday Play2You : chickenwing - ฝันเลือนลาง

 "ฉันยังฝันจะมีคืนวันเก่า ๆ เหล่านั้น
ขอเธอลองทบทวนจะได้ไหม
ตัวฉันจะรอที่เดิม ไม่จากไป
วันเวลาจะผ่านไป จะนานแค่ไหนก็จะรอ"

"ฝันเลือนลาง" จาก "chickenwing" ครับผม 

พบกับ "Everyday Play2You" กับ  "chickenwing" ที่จะมาบรรเลงเพลงให้ฟังกันแบบ สดๆ ในทุกๆวันครับผม ^^ 

chickenwing, StayYoungMusic