Everyday Play2You : Asss - โปรไฟล์

Everyday Play2You : Asss - โปรไฟล์
ผลโหวต 0.00 จาก 0 คน

รับรู้ทุกเรื่องราว  ทุกๆ ความชอบ
เฝ้าคอนติดตาม...แอบส่งยิ้มเสมอ
ในยามเธออัพเดท...

รับรู้ทุกเรื่องราว ทุกๆความเศร้า
แอบคอยห่วงใย แต่ในชีวิตจริง
กับตัวตนจริงๆ...

เราไม่เคยรู้จักกันเลย ..
"โปรไฟล์" เพลงสะท้อนถึงเรื่องราวความรัก ของสังคมออนไลน์ ในแบบของ "Asss" Close [×]