Everyday Play2You : เยนา - คนรับใช้

"ทุกสิ่งในโลกต่างหมุนเวียนเปลี่ยน ภาระหน้าที่รับใช้ซึ่งกันและกัน
แต่คุณค่าความสำคัญความเป็นคนใยแบ่งชนแตกย่อยชั้น ทับถมกัน

เพียงเพราะต่างวิธีหากิน........."

เนื้อหาคมๆ กับดนตรีเท่ๆ "คนรับใช้" จาก "เยนา"
เป็นอีกเพลงที่อยากแนะนำให้ฟังครับ....เท่จริมๆEveryday Play2You, เยนา