Everyday Play2You : บอล ศิริโชค กลับตัวกลับใจ

ร็อคก็ต้องร็อคให้สุด หนุ่มบอลเลยขอเอาเพลง "กลับตัวกลับใจ" ของร็อครุ่นพี่อย่าง DAX ROCKRIDER มา Cover ในสไตล์ของเค้าเอง...

Everyday Play2You, บอล ศิริโชค