Everyday Play2You : NANN รักคือ...

วันสุดท้ายของสัปดาห์...
แล้วก็เป็นวันสุดท้ายที่นันจะอยู่กับ
รายการ Everyday Play2You ด้วย

ดังนั้นนันจึงได้เลือกเพลงน่ารักๆ
อย่าง รักคือ... มา Cover ให้ฟังก่อนจากกันนั่นเอง

Everyday Play2You, NANN, รักคือ