Everyday Play2You : ภูมิจิต Home Floor

เริ่มต้นกับคณะดนตรีภูมิจิตด้วยแนวเพลงแบบอบอุ่นทีทำให้คิดถึง "บ้าน" ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน เมื่อไหร่ ที่นี่ก็คือบ้านของคุณ

จริงๆ เพลงนี้ถูกเขียนขึ้นให้กับ “กานต์” มือกีตาร์ที่ขณะนั้นเดินทางไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ บางครั้ง กานต์ก็รู้สึกท้อแท้ ในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมวงกัน พุฒิ แมค และบอม เลยร่วมกันเขียนเพลงนี้ขึ้นมา เพื่อให้กำลังใจ และเชื่อว่า คนอื่นที่ได้ฟัง ก็จะได้รับความอบอุ่นและห่วงใย เหมือนกับที่กานต์ได้รับผ่านบทเพลงนี้เช่นกัน

ภูมิจิต, poomjit, everydayplay2you, homefloor