Everyday Play2You : พีท พีระ ผ่านมาแค่ให้จำ

"Everyday Play2You"

จะพาศิลปินคนโปรดของคุณมาเปลี่ยนคืนวันธรรมดาให้เป็นคืนพิเศษ
เปิด Sing week แรก กับ พีท พีระ และเพลงโดนๆของเค้า เรื่อยๆไปจนถึงวันศุกร์ 
 
 

พีท พีระ, ผ่านมาแค่ให้จำ, Everyday Play2You