หนังสั้น ไม่มีใครพูดคำว่าเพื่อนได้เจ็บเท่าเธอ

ไม่มีใครพูดคำว่าเพื่อนได้เจ็บเท่าเธอ , Prim