วิวัฒนาการจากลิงสู่เผ่าพันธุ์มนุษย์ จากอดีตถึงปัจจุบัน

       วิวัฒนาการจากลิงสู่เผ่าพันธุ์มนุษย์ จากอดีตถึงปัจจุบัน
 
 
ที่มาคลิป : Youtube/The evolution of human faces in the last 6 million years

evolution of human faces, เผ่าพันธุ์มนุษย์, ลิง, อดีตถึงปัจจุบัน