ความเข้มแข็งกับความอ่อนแอ - The Darkest Romance live in "Subject : ANONYMOUS" Concert

TheDarkestRomance, SubjectAnonymous, ความเข้มแข็งกับความอ่อนแอ