"STAR THEQUE" GTH 11 ปีแสงคอนเสิร์ต

STAR THEQUE GTH 11 ปีแสงคอนเสิร์ต
ผลโหวต 0.00 จาก 0 คน

      ถือเป็นโปรเจกต์ส่งท้ายปลายปีอย่างยิ่งใหญ่เมื่อ GTH และ 4 Nologe  จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือครั้งสำคัญกับปรากฎการณ์คอนเสิร์ต Sci Fi "STAR THEQUE" GTH 11 ปีแสงคอนเสิร์ต Presented by YAMAHA BLUE CORE และ FWD ประกันชีวิต ณ GMM Live House At Centralworld ชั้น 8 ศูนย์การค้า เซนทรัลเวิลด์

Close [×]