ส่องดูเวลาเข็มทิ่ม ตอนสักแบบใกล้ๆ กัน

       ส่องดูเวลาเข็มทิ่ม ตอนสักแบบใกล้ๆ กัน 
 
 
ที่มาคลิป : Facebook/คลิปฮาน้ำตาเล็ด

สัก, สักน้ำมัน, สักสี, แทชทู, tattoo