รุ่งหรือร่วง? เมื่อโอ๊ปป้าเกาหลีอยากเป็นบัวขาว

       รุ่งหรือร่วง? เมื่อโอ๊ปป้าเกาหลีอยากเป็นบัวขาว จากรายการโอ๊ปป้าเกาหลี TV
 
 
ที่มาคลิป : Youtube/오빠까올리TV(โอ๊ปป้าเกาหลีTV)

โอ้ปป้า, โอ๊ปป้า, เกาหลี, รายการเกาหลี, บัวขาว บัญชาเมฆ