ขอบคุณ (Crub Cover) - ภูมิจิต live at Party for Ooh

Party for Ooh, ขอบคุณ, Crub, ภูมิจิต