ยินดีที่ได้พบเธอ - Stoondio ( P l u r a l )

ล้อมวงฟังดนตรีเปิดหมวก อัลบั้มใหม่ของสตูนดิโอ " P l u r a l "

stoondio, stoondio plural, ยินดีที่ได้พบเธอ