งานเปิดอัลบั้ม PLURAL ของ Stoondio (Highlight)

ล้อมวงฟังดนตรีเปิดหมวก อัลบั้มใหม่ของสตูนดิโอ " P l u r a l " กับบรรยากาศสุดชิล ที่ The Jam Factory 

stoondio, stoondio plural