เคยสงสัยไหม? เรายืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีเพราะอะไร?

นี่คือโฆษณาเทิดพระเกียรติ ที่ถ่ายจำลองเหตุการณ์ในโรงภาพยนตร์ เพื่อตั้งคำถามกับคุณว่า เรายังจำได้ไหม...ว่าเรายืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีเพราะอะไร?  พบอีกหลายเรื่องราวความดีของพ่อ ได้ที่ http://www.thestoryoffather.com/?ref=yt
 

ที่มาคลิป : Youtube/thailifechannel

โฆษณา, ไทยประกันชีวิต, ในหลวง, เพลงสรรเสริญพระบารมี