ซื้อกับข้าวใส่บาตร ระวังบูด พระท้องเสียบ่อยมาก

พระทำคลิปเตือนญาติโยม ซื้อกับข้าวถวาย หรือใส่บาตรนั้น ระวังเจอที่บูดแล้ว พระท้องเสียบ่อยมาก
 
 
ที่มาคลิป : คลิปร้อนแรง !!!

ใส่บาตร, ทำบุญตักบาตร, ถวายพระ, ทำบุญ