ผู้โชคดีที่ได้ไปร่วมชม Formula One ที่ประเทศ สิงค์โปร

3 คู่ผู้โชคดีจากโครงการ Singha World Of Speed  ที่ได้ไปร่วมชม Formula One ที่ ประเทศ สิงค์โปร

singha, formula one