MV ฝากไว้ (Cover Version)(Ost. ฝากไว้..ในกายเธอ)

ฝากไว้..ในกายเธอ นำแสดงโดย มาร์ช-จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล , ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร และ เก้า-สุภัสสรา ธนชาต
กำกับการแสดงโดย จิม-โสภณ ศักดาพิศิษฏ์ 
7 สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์

ฝากไว้..ในกายเธอ , ฝากไว้ , มาร์ช จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล , ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร , เก้า สุภัสสรา ธนชาต