เจ็บแล้วไม่จำ - Tattoo Colour at Smallroom 2014 "ความสุขมันต้องมี ดนตรีมันต้องมา"

Smallroom 2014, Tattoo Colour, เจ็บแล้วไม่จำ