MV ก่อนวันสุดท้ายจะมาถึง

เคยรู้มั้ย? วันสุดท้ายของความรักคือวันไหน
ผมยอมรับว่าผมไม่รู้ จนกระทั่งถึงวันที่เธอต้องไปจริงๆ
ก่อนวันสุดท้ายจะมาถึง 
รู้แค่ว่า..ผมจะทำทุกอย่าง แม้ความหวังแทบไม่มีเลยก็ตาม

ก่อนวันสุดท้ายจะมาถึง , เต๋า เศรษฐพงศ์