โลกกว้างใจแคบ Acoustic Version @You2Play

ฟังเพลง โลกกว้างใจแคบ (Feat. Hugo) - ZERO HERO 
http://v.you2play.com/1a0iXIS 


โลกกว้างใจแคบ, ZERO HERO