"เส้นเล็กควรเดินไปสั่ง" แปลงจากเพลงใหม่ของ Bodyslam

เส้นเล็กควรเดินไปสั่ง , fedfe, bodyslam, เรือเล็กควรออกจากฝั่ง