MV เสียงในอากาศ

"ความเงียบ แววตา เข้าใจ" เป็นการสื่อสารที่ไม่ต้องใช้คำพูดใดๆ เพียงแค่แววตาก็ทำให้รู้ว่าคิดอะไรอยู่ บวกกับความเงียบ ยิ่งทำให้เข้าใจว่าความรู้สึกนึกคิดนั้น มันคงจะเป็นแบบนั้นจริงๆ
 

เสียงในอากาศ, Paint the mood