ออมสุชาร์เหวี่ยงติ่งกระเจิง!!

ออม, เหวี่ยง, ติ่ง, Snickers, sneaker