รู้ละ... ทำไมออมถึงเหวี่ยงติ่งกระเจิง!!!!!

ออม, เหวี่ยง, Snickers