เมดเลย์เปิดคอนเสิร์ต @ NJ’s Story Concert

ไม่มีใคร - จิ๋ว
กดดัน - นิว
เสียใจได้ยินไหม - จิ๋ว
คิดถึงเธอทุกที (ที่อยู่คนเดียว) - นิว
ทิ้งรักลงแม่น้ำ - จิ๋ว
ไม่ยอมหมดหวัง - นิว
ชีวิตลิขิตเอง - นิว จิ๋ว

NJ’s Story Concert , ไม่มีใคร , กดดัน , เสียใจได้ยินไหม , คิดถึงเธอทุกที (ที่อยู่คนเดียว) , ทิ้งรักลงแม่น้ำ , ไม่ยอมหมดหวัง , ชีวิตลิขิตเอง