MV TAT IT UP (Feat. Twopee Southside, Dennis Thaikoon, SD Thaitanium)

MV TAT IT UP (Feat. Twopee Southside, Dennis Thaikoon, SD Thaitanium)
ผลโหวต 0.00 จาก 0 คน

แนวคิด
        ต้องการสื่อสารให้สังคมได้รู้ว่าไม่ควรมองหรือตัดสินผู้คนที่รูปลักษณ์ภายนอก จึงนำแนวคิดสะท้อนผ่านตัวบุคคลที่มีรอยสักที่ ใช้ชีวิตประจำวันเหมือนคนทั่วไป แต่สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่มีจิตสำนึกที่ดีและเป็นคนดีของสังคม

ศิลปิน Mindset feat. Twopee Southside, Dennis Thaikoon, SD Thaitanium
ทำนอง EazyIAM
ผู้กำกับ เสือ มุสิกพงศ์, ชนาธิป แก้วสุข
ผู้ผลิต ธีรถัทร์ เกียรติชัย
ผู้อำนวยการผลิต ปราการ ไรวา
นักแสดง เมธัส เทพนวล
กำกับภาพ ชนาธิป แก้วสุข, พรรษ เลิศวิไล
อุปกรณ์กล้อง Spear Production
ตัดต่อ พรรษ เลิศวิไล
ปรับสี พรรษ เลิศวิไล

Close [×]