ความรู้สึกของสิ่งเหล่านี้ โชว์พิเศษจาก Greasy Cafe และ Lomosonic

"ความรู้สึกของสิ่งเหล่านี้" เพลงพิเศษจาก Greasy Cafe และ Lomosonic ในงาน You2play Awards 2013

ความรู้สึกของสิ่งเหล่า , Greasy Cafe , Lomosonic , you2playawards2013